ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა სამ თვეში დაიწყება
საზოგადოება