კვირა 21, ივლისი 2019

,,კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით“

20, სექტემბერი 2017 14:01:00

,კვალიფიკაციის ამაღლება  არაფორმალური განათლების გზით“- დასაქმების სააგენტოს პარტნიორ ორგანიზაციებში მენეჯერის პოზიციაზე დასაქმებული 300 ბენეფიციარისთვის  ტრენინგები დაიწყო.პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების სააგენტოს პარტნიორი ორგანიზაციების გამოკითხვის შედეგად მოხდა საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერების საჭიროებების მოკვლევა და შემუშავდა ტრენინგ მოდულები. თემაზე ვრცლად სტუმართან ვისაუბრებთ. „მაცნეს“ შეკითხვებ სტუმარია აჭარის დასაქმების  სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ნანა დიასამიძე.

 


დღის ამბები