,,კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით“
საზოგადოება