„მაცნეს“ შეკითხვებს არასტანდარტული მანდარინის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის ხელმძღვნელი პასუხობს
საზოგადოება