ტაეკვონდოს ფედერაციამ აჭარის ორგანიზაციას საქმიანობის უფლება შეუჩერა
საზოგადოება