ოთხშაბათი 13, დეკემბერი 2017

აჭარის საარქივო სამმართველოს ახალი დოკუმენტები შეემატა

06, დეკემბერი 2017 20:02:00

ახალი დოკუმენტები აჭარის საარქივო სამმართველოში. რამდენად მნიშვნელოვანი ინფრომაციებია დაცული რვაასიანი წლებით დათარიღებულ  მასალებში? შეიტანს  თუ არა ცვლილებს რუსეთიდან ჩამოტანილი დოკუმენტაცია ბათუმის ისტორიაში?