ორშაბათი 26, აგვისტო 2019

თევზის რესურსის მდგომარეობა შავი ზღვის აუზში

08, დეკემბერი 2017 20:04:00

შავი ზღვის აუზში თევზის რიგი სახეობები იკლებს, ნაწილი კი იმატებს.  რა იწვევს რესურსის გაღარიბებას  და რის საფუძველზე შეინიშნება სარეწაო ობიექტებით შავი ზღვის აკვატორიის  გამდიდრება? როგორია მეცნიერების დასკვნები , რომლებიც ბათუმში თევზჭერის გენერალური კომისიის შეხვედრაზე გაკეთდა  ?