ორშაბათი 26, აგვისტო 2019

ერთი მეტყევე 1500 ჰა-მდე ტერიტორიაზე

14, დეკემბერი 2017 20:02:00

აჭარის ტყეებს 106 რეინჯერი იცავს. საკმარია თუ არა ტყის მცველების რაოდენობა და ხედავენ თუ არა თავად მეტყევეები რეინჯერების დამატების აუცილებლობას? რატომ არ იქნა  რეგიონის მომავალი წლის ბიუჯეტში აღნიშნული მიმართულებით თანხები გათვალისწინებული და ფიქრობს თუ არა მთავრობა სამომავლოდ ტყის მცველთა შრომის შემსუბუქებაზე?