ჯართად ქცეული ავტომობილები ტროტუარზე და ბათუმის მერიის უმოქმედობა
პოლიტიკა