ქობულეთის მომავალი წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა
ეკონომიკა