ორ მოქალაქეს საზღვრის გადმოკვეთის საშუალება არ ეძლევა
საზოგადოება