სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამით საჯარო მოხელეები სარგებლობენ
პოლიტიკა