ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება საკრებულოს სხდომაზე
პოლიტიკა