გასულ წელს მერიაში გაცემული პრემიები და დანამატები
პოლიტიკა