შავი ზღვის ფლებოლოგთა პირველი საერთაშორისო შეხვედრა
საზოგადოება