ორშაბათი 18, თებერვალი 2019

რეგიონში არსებული კრიმინოლოგენიის ანალიზი და პრევენციული ღონისძიებები

13, ივნისი 2018 17:04:00

რეგიონში არსებული კრიმინოლოგენიის ანალიზი და პრევენციული ღონისძიებები საინფორმაციო სახის შეხვედრა გაიმართა პროკურატურის მიერ მომზადებულ სხდომაზე. სამუსაო ჯგუფის შეხვედრაზე განხილულ იქნა სხვადასხვა ღონისძიებები ,რომლებიც მიზნად ისახავს დანასაულებების პრევენციას. მნიშვნელოვანია ტურისტულ სეზონზე ტურისტების რაოდენობის ზრდის პროპორციულად გაიზარდოს სამართალდამცავთა რაოდენობა და მათი კონტროლი წესრიგის საზოგადოებრივი წესრიგის უსაფრთხოევის კუთხით.სანაპირო ზოლის მიმდინარედ სამეთვალყურეო კამერების დაფარვის არეალის გაფართოება.ძშეიმუშავეს კონკრეტული ხედვები,რომლებსაც შემდგომში განახორციელებენ.


დღის ამბები