ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მატებაა მოსალოდნელი - სპეციალისტის რეკომენდაციები
საზოგადოება