როდის წარადგენენ მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატს?
საზოგადოება