მაცნეს კითხვებს გიორგი დიასამიძე პასუხობდა
პოლიტიკა