მაცნეს კითხვებს პეტრე ზამბახიძე პასუხობდა
პოლიტიკა