ორშაბათი 26, აგვისტო 2019

სოფლად მცხოვრებ ქალთა საჭიროებები

06, ივლისი 2018 20:02:00

რა საჭიროებები აქვთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს?  როგორია ფერმერ ქალთა ყოველდღიურობა ? და როგორ იყენებენ ისინი თავისუფალ დროს ?