კვირა 24, მარტი 2019

ეროვნულ გამოცდები გრძელდება

11, ივლისი 2018 14:07:00

ერთიანი ეროვნული გამოცდები გრძელდება. დღეს გამოცდებს მასწავლებლები და მასწავლებლობის მსურველები შეუერთდნენ, რომლებიც  გამოცდებს დაწყებითი კლასების ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკასა ასევე,  ბუნებისმეტყველებაში აბარებენ. მეორე ცვლაში კი მაგისტრატურაში სწვალის გაგრძლების მსურველები გაივლიან ტესტირებას.

ავტორი(ები)

323