საკონსტიტუციო სასამრთლოს გადაწყვეტილება
საზოგადოება