სოციალურად დაუცველების მიმართვა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს
საზოგადოება