აჭარის საარქივო სამმართველოს 2012-2022 წლების ბიუჯეტის განხილვა
საზოგადოება