ორშაბათი 22, ივლისი 2019

სამართლიანმა არჩევნებმა წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ანგარიში წარადგინა

13, სექტემბერი 2018 20:13:00

სამართლიანმა არჩევნებმა წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ანგარიში წარადგინა. ორგანიზაციის კველვაში მოხვდა აჭარაც. შედეგბის მიხედვით, რეგიონში ორი ძირითადი ტენდენცია გამოიკვეთა. ერთია,  საარჩევნო  ადმინისტრაციების დაკომპლექტებაში მეექვსე წევრების  ნათესაური და პოლიტიკური ნიშნით არჩევა,მეორე კი  წინასაარჩევნო პერიოდში  საბიუჯეტო ცვლილებებს ეხება. ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ ყოველივე ეს სარფთხის ქვეშ აყენებს საარჩევნო კომისიებისადმი ნდობასა და კითხვის ნიშნებს აჩენს საარჩევნო ადმინსიტრაციის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით.

ავტორი(ები)

382

დღის ამბები