სამშაბათი 20, ნოემბერი 2018

ძვლის ტვინის ტრანსპალნტაციის დაფინანსება იზრდება

13, სექტემბერი 2018 20:09:00

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის დაფინასება იზრდება. მთავარი კრიტერიუმი ბენეფიციარების შესარჩევად ასაკი და ჯანმრთელობის მდგომარეობაა. სახელმწიფო მოქალაქეებს 80-დან 150 ათას ლარამდე თანხით დააფინანსებს. 

 

ავტორი(ები)

242

დღის ამბები