ორშაბათი 26, აგვისტო 2019

ინფრასტრუქტურული პრობლემები მახუნცეთში

23, ოქტომბერი 2018 22:00:00

საზაფხულო თეატრის დაუსრულებელი პროექტი მახუნცეთში. ქედის მერიამ შეუმინავი და შეუღებავი შენობა ისე ჩაიბარა, რომ მისი გახსნა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. დაიხარჯა თუ არა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი არამიზნობრივად და რა ბედი ელის პროექტს, რომელიც ტურისტების მოზიდვის მიზნით განხორციელდა?