კვირა 15, სექტემბერი 2019

აკვაკულტურის მეურნეობის საპილოტე გამოკვლევის შედეგები

06, დეკემბერი 2018 14:05:00

2017 წლის მონაცემებით, საქართველოში აკვაკულტურისათვის განკუთვნილი წყალსატევების ფართობმა 4 ათას ჰექტარზე მეტი შეადგინა. აქედან ტბორების ფართობი 2 ათას ჰექტარზე მეტია,თითქმის  ამდენივეა  ბუნებრივი წყალსატევების ფართობი. კვლევის ავტორი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურია.  საპილოტე კვლევის ფარგლებში, აკვაკულტურის 700 -მდე  მეურნეობა გამოიკითხა.  შედეგად მიღებული იქნა წყალსატევებში არსებული და წარმოებული თევზის მოცულობა, ფასები, წყალსატევების ფართობი და მისი სტრუქტურა.

ავტორი(ები)

392