კვირა 15, სექტემბერი 2019

პორნოგრაფიული ფოტოების გავრცელების ფაქტზე სასამართლო პროცესი გაიმართა

06, დეკემბერი 2018 14:10:00

მოქალაქე გიორგი ლოლუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.  საქმეს საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს.  მოსარჩელეს აინტერესებს რა შემთხვევაში შეიძლება პორნოგრაფიული ფოტოსა და ვიდეო მასალის კანონიერ ფარგლებში გავრცელება. საქმე ისაა რომ, ლოლუასა და 3 პირზე შესაძლოა სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. მათ ბრალად 2015 წელს სპეციალურ საიტზე პორნო ფოტოების განთავსება ედებათ. მოსარჩელის თქმით, ნორმა ბუნდოვანია და ვერ აკმაყოფილებს კანონის განჭვრეტადობის კონსტიტუციური პრინციპის მოთხოვნებს, რადგანაც საქართველოს კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს პორნოგრაფიის ცნებას.