კვირა 21, აპრილი 2019

შშმ პირების დაჯილდოვება

07, დეკემბერი 2018 14:05:00

„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობა,“  - ამ სახელწოდებით ღონისძიება გაიმართა. პროექტის ფარგლებში, ქობულეთის საზოგადოებრივ კოლეჯ „ახალ ტალღაში“ რვა ბენეფიციარმა  გადამზადების კურსი გაიარა. სტუდენტები რვა თვის განმავლობაში, სხვადასხვა პროფესიებს ეუფლებოდნენ.  კურსის დასრულების შემდეგ, რამდენიმე მათგანი უკვე დასაქმდა.

ავტორი(ები)

317