კვირა 21, აპრილი 2019

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწის რეგისტრაცია არაკონსტიტუციურად აღიარეს

07, დეკემბერი 2018 14:09:00

საკონსტიტუციო სასამართლომ, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიწის რეგისტრაციის შეზღუდვა არაკონსტიტუციურად მიიჩნია. გადაწყვეტილების თანახმად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გასხვისების მორატორიუმი, ძალადაკარგულად გამოცხადდა. არა საქართველოს მოქალაქეებს  მიწის დარეგისტრირების შესაძლებლობა პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე შეეძლებათ. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი საბერძნეთის იმ მოქალაქეებმა შეიტანეს, რომლებიც საქართველოში მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში დარეგისტრირებას მორატორიუმის გამო ვერ ახერხებდნენ.  საკონსტიტუციო სასამართლომ ჯამში  4 საკითხი განიხილა,. მათ შორის  სოხეთის სამი მოქალაქის სარჩელი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ . მოქალაქეები ითხოვდნენ, უცხო ქვეყნის მოქალაქემ, რომელიც ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში, ისარგებლოს სხვადასხვა სახის სოციალური და საგადასახადო შეღავათებით. საკონსტიტუციო სასამართლომ სარჩელი არაკონსტიტუციურად სცნო.