რატომ ვერ დასრულდა სარფის ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები
პოლიტიკა