შაბათი 25, მაისი 2019

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი ტერიტორიული კომისიის სხდომა

15, მარტი 2019 17:04:00

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი ტერიტრიული კომისიის პირველი სხდომა გაიმართა.  მას რეგიონის პირველი პირი ხელმძღვანელობდა. კომისია აჭარის მთავრობის, დამსაქმებელთა ასოციაციის და პროფკავშირების სახითაა წარდგენილი. მიზანი შრომითი დავების განხილვა, დასაქმებულთა უფლებების დაცვა და ურთიერთობების დარეგულირებაა.  

 

 

ავტორი(ები)

141