რის გამო ითხოვენ აჭარის ტელევიზიის დირექტორის გადაყენებას?
საზოგადოება