ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019

2020 წლიდან ბათუმში, 19 ავარიული სახლის დემონტაჟი მოხდება

15, აპრილი 2019 17:09:00

2020 წლიდან ბათუმში, 19 ავარიული სახლის დემონტაჟი მოხდება. მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახურის უფროსის თქმით, ექსპერტიზის დასკვნები მზადაა და რამდენიმე ვარიანტი განიხილება, მათ შორის ფულადი კომპენსაცია და ავარიული კორპუსების ადგილას ახალი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა. ის  ნაგებობები, რომლებიც გამაგრებას ექვემდებარება რეაბილიტაცია ჩაუტარდება.

 

ავტორი(ები)

290