ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭომ დირექტორისგან მუშაობის სამთვიანი ანგარიში მოისმინა
საზოგადოება