ნათია კაპანაძისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხს 18 აპრილს განიხილავენ
საზოგადოება