პირველკლასელთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დაიწყო
განათლება