სამართლებლივი ესეების კონკურსში მონაწილეთა დაჯილდოება ბსუ-ში
განათლება