წინასაარჩევნო პროცესი, რეგიონის ისტორიული საზღვრები - ეს და სხვა სკაიტხები სახალხო დამცველის აპარატში განიხილეს
საზოგადოება