ზღვის წყლის ხარისხის შესწავლა მიმდინარეობს
საზოგადოება