კვირა 22, სექტემბერი 2019

„ააიპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ“

22, მაისი 2019 17:09:00

„ააიპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ“ . საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება. სადავო ნორმა მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებას ეხება, რომლის მიხედვითაც პროცესი , იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში, დახურულ სხდომაზე მიმდინარეობს. მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ არსებული ფორმა ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული ინფორმაციის თავისუფლების მოთხოვნებს. ამასთან,  ირღვევა დაინტერესებული პირების უფლება, მიიღონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ წარსდგა მოსამართლეობის თითოეული კანდიდატი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინაშე.  

ავტორი(ები)

196

დღის ამბები