ვაიო-კვაშტას საავტომობილო გზაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა მიმდინარეობს
საზოგადოება