სასამართლომ მერიას მუსლიმ თემთან მოლაპარაკება დღეისთვის დაავალა
სამართალი