ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების თარიღი ცნობილია
განათლება