მიწის გაყიდვის შედეგად ბიუჯეტმა 20 ათას ლარზე მეტი მიიღო
ეკონომიკა