კვირა 18, აგვისტო 2019

უკანონო მშენებლობებზე ჯარიმები იზრდება

12, ივნისი 2019 17:16:00

თვითმმართველ ქალაქებში, უკანონო მშენებლობებზე ჯარიმები ორმაგდება. მაგალითად, ბათუმში, ამისთვის  3 ათას ლარის ნაცვლად, ახლა უკვე 6 ათასი ლარით დაჯარიმდებით.  დარღვევებზე სანქციები იზრდება დაბებსა და სოფლებშიც, სადაც  ჯარიმის რაოდენობა 200 ლარიდან 1000 ლარამდე იქნება. ცვლილებებს ახალი კანონი „სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ ითვალისწნებს. სიახლე არ ეხება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში კერძო შენობებზე უკანონო მშენებლობას და არსებული 8 ატას ლარიანი ჯარიმა რჩება ძალაშო. ახალი კანონი ზრდის სანქციების ოდენობას საინფორმაციო დაფის არარსებობის, ან არასრული ინფორმაციის მოთავსების შემთხვევაშიც. 

 

ავტორი(ები)

120