„მაგთიკომი“ 2019 წლის 15 ივნისიდან „მაგთიფიქსის“ სერვისს აუქმებს
პოლიტიკა