კვირა 18, აგვისტო 2019

დღეიდან კომპანიების ე.წ. „ოქროს სია“ გაუქმდა

12, ივნისი 2019 17:09:00

დღეიდან  კომპანიების ე.წ. „ოქროს სია“ გაუქმდა. შესაბამისად,  ბიზნესს იმპორტის გადასახდელების გადახდის ვადა 30-დღის ნაცვლად 5 დღეში მოუწევს. ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით, „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის ბრძანებაში შევიდა ცვლილება, ცვლილება 217 კომპანიას შეეხება.

 

ავტორი(ები)

114