დღეიდან კომპანიების ე.წ. „ოქროს სია“ გაუქმდა
საზოგადოება